COMBI-Training: ADVANCED iCAM V5 smart & GEBRUIKERS CORiTEC Machines

-Omschrijving training:
• Herhaling opbouw en bediening CORiTEC iCAM V5 smart CAM-Software
• Intensieve training met als hoofdthema implantaatwerkstukken
• Korte introductie iCAM V5 expert
• Bediening  van de machine en afzuiging, Troubleshooting, Kalibreren, Algemene onderhoudswerkzaamheden.

Doel training:
Het doel van deze training is het eigen maken, verwerken van implantaatwerkstukken met iCAM V5 smart, kennismaken met iCAM V5 expert en een accuraat gebruik van de CORiTEC machine.

Trainingsonderdelen:
• Stegconstructies met attachments  • Secundaire inzetrichting
• Implantaatbruggen • Preface abutments 
• C-clamp en ander type blankhouders
• Telescopen -> passing-correctie in combinatie met machine
• Overstructuren • Boorsjablonen  • Splints  • TK-Soft Attachments
• ELOS systeem (modellen, lab-analogen, scanbodies, etc.)  • Refit
• Opbouw V5 expert: Uitleg symbolen, meldingen, keuzemenu, muisbediening
• Basisstrategie, doelstelling strategie
• Toepassing: freesbanen, simulatie, gereedschapsindicatie
• Bediening van Remote en CNC Manager
• Start van het systeem • Importeren/omgang bestanden
• Omgang gereedschappen • Toekennen van gereedschappen aan posities
• Wisselen van gereedschappen • Koelvloeistof
• Algemene gereedschapsmeldingen • Breuk van gereedschap
• Meldingen bij het verwisselen van gereedschap en blankhouder
• Spantang controleren • Controle lengte gereedschap
• Meldingen met betrekking tot koelcircuit • Noodstop-knop
• Gebruik kalibratieprogramma en invoeren kalibratiewaarden
• Diverse blankhouders en het gebruik

Doelgroep:
CORiTEC en iCAM V5 smart/expert gebruikers 

Vereiste vooraf:
BASIS Training CORiTEC iCAM V5 smart

Trainingsduur:

2 dagen, afsluiting met certificaat

Kosten per deelnemer:
€ 800,--
per persoon ex. btw, ex. reis- en verblijfskosten

Locatie training:
imes-icore® GmbH

Kies Trainingsdatum (2-daags):
Dinsdag: 15-10 + Woensdag: 16-10-2019 (engelstalig)
Dinsdag: 12-11 + Woensdag: 13-11-2019 (duitstalig)
Dinsdag: 10-12 + Woensdag: 11-12-2019 (engelstalig)

Aanmelden:
Stuur een email naar marketing@ubervo.nl, geef aan om welke training het gaat met daarbij de gewenste trainingsdatum.

 

Ga terug